תודה שבחרת לקחת חלק במנהג קריאת מגילה.

נדבר בקרוב!